Del av karta, geometrisk avmätning 1711 över Ytterhiske by. I kartan syns de många gärdesgårdar som hägnade in stora markområden i byn. I kartans nederkant syns Umeå älv och som en gräns mot Grisbacka by flyter Tvärån i kartans övre kant.

Del av karta, geometrisk avmätning 1711 över Ytterhiske by. I kartan syns de många gärdesgårdar som hägnade in stora markområden i byn. I kartans nederkant syns Umeå älv och som en gräns mot Grisbacka by flyter Tvärån i kartans övre kant. Länk till kartan i dess helhet, klicka på bilden.

9. Ytterhiske

Byn där Umeå stad anlades. Visste du att Umeå stad är byggd på mark som tidigare tillhörde byar runt staden? Den stad som kom att anläggas 1622 hade stakats ut på “Sandahemmanet”, mark tillhörande Ytterhiske by. Umeå stad växte långsamt så bybor och stadsbor kom att leva och bruka sina åkrar bredvid varandra under en lång tid. Bevarade handlingar från Ytterhiske by visar att det inte alltid var så lätt att komma överens med de nyinflyttade stadsborna som ägde mark i byn.

I en handling från år 1680 klagar Ytterhiskeborna över att stadsborna inte gjort sina plikter, att de låtit sina gärdesgårdar ligga omkullvälta, att boskap därför smitit in och ätit upp odlingarna och att de inte heller tagit hand om bron över Tvärån som var en viktig förbindelse mellan Umeå och Ytterhiske och byarna väster om staden. För att undvika konflikter mellan mark- och fastighetsägarna upprättade byarna en “byordning”, en regelbok där inte bara svordomar på bystämman förbjöds, det ställdes också krav på att gärdesgårdarna skulle hållas hela och uppställda och att byns vägar skulle vara plogade och farbara. De som inte skötte sig fick betala böter till byns kassa eller ställdes till svars inför häradsrätten.

*gärdesgård är en äldre form av stängsel som användes inom jordbruket för att hägna in och skydda odlad mark.

Här går att ta del av och läsa mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om handlingen från 1680 från Ytterhiske by, originalet finns också att se i en tillfällig utställning på Västerbottens museum, hall 4.

Handling från 1680 ur Ytterhiske byarkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Ytterhiske byordning 1785, Ytterhiske byarkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Källor/läs mer

Arkiv
Ytterhiske bys arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Länk till annan webbplats.

Västerbottens museum. Kulturhistorisk bebyggelseinventering Del 1 Umeå tätort. Umeå 1997.


Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades