Bostadsminister Hans Gustafsson, som invigde de båda mässorna, inspekterade på lördagen bland annat utställningsområdet på Sandahöjd tillsammans med kommunalrådet Margot Wikström. Västerbottens Kuriren 1987-08-10. Foto: Tomas Ohlsson.

"Bostadsminister Hans Gustafsson, som invigde de båda mässorna, inspekterade på lördagen bland annat utställningsområdet på Sandahöjd tillsammans med kommunalrådet Margot Wikström". Västerbottens Kuriren 1987-08-10. Foto: Tomas Ohlsson.

54. Margots hus Sandahöjd

Hem för generationer på bomässan 1987. Sandahöjds punkthus, som syns över stora delar av Umeå, var en av huvudattraktionerna under Bo 87. Socialdemokraten Margot Wikström engagerade sig i både byggprojektet och bostadsmässan. På Sandahöjd byggdes också låga hus i den kuperade terrängen. Sandahöjdsområdet skulle passa för olika familjetyper och åldrar, i linje med mässans tema ”boende för generationer”. Projektledare för utställningsområdet var Stiftelsen Bostaden. Punkthusen ritades av Thorsten Åsbjer, FFNS Västerbotten AB.

Margot Wikström (1936–2010) blev Umeås första kvinnliga kommunalråd år 1979. Vid tiden för Bo 87 var hon också kommunstyrelsens ordförande. Byggande och planering var hennes paradgren inom politiken! Förutom höga hus förespråkade Margot Wikström nya trafiklösningar, t.ex. en ny biltunnel vid lasarettet och en ny bro över Umeälven. Nuvarande Umeå Folkets Hus och ett nytt stadsbibliotek byggdes också under hennes tid som förtroendevald.

Margot Wikströms uppdrag 1983–1985, ur förteckning över förtroendevalda, Umeå arbetarekommuns arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Sidan publicerades