I förgrunden Beronius villa och Villa utsikten, bakom skymtar Umeå och Yrkesskolan. Fotograf okänd. Gotthard Öbergs arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

27. Hamrinsberget

Festplats, hoppbacke och villor. Aktiviteterna på Hamrinsberget har varit många, men av det syns få spår idag. År 1865 byggdes ett hus vid Hamrinsberget av kronofogden Johan Olof Hamrin. Fastigheten kom att kallas Berghem och följdes snart av fler. År 1929–1930 byggdes ett hopptorn på berget av Umeå skidbacksförening u.p.a. och 1931 hölls svenska mästerskapen i skidor här. I sluttningen nedanför hoppbacken stod tidigare den Sollénska villan, eller Villa Solliden, byggd av Bror Jonas Sollén. Huset brann ner den 8 april 1926. Villan användes då som föreningslokal av Idrottsföreningen Kamraterna i Umeå (IFK Umeå). Solliden blev också namnet på festplatsen med dansbana som IFK Umeå drev, där många dansat och lyssnat på musik genom åren.

I början av 1900-talet fanns två villor där Lasarettsbacken är idag – jägmästare Gunnar Beronius villa och ”Villa utsikten”. I ”Villa Utsikten” fanns bostad, konditori och kafé. Där bodde konditorn Ture Melander med familj. Huset såldes sedan till Gustav Adolf Granberg från Nysele. Han hyrde ut huset till John Forslund med familj. Granberg och Forslund var medlemmar i Socialdemokratiska Vänsterpartiet. En röd flagga ska ha varit hissad på Villa Utsikten för att markera att huset var ”ett centrum för den revolutionära och socialistiska andan i Umeå”. Här hölls föreningsmöten och föredrag. Det är oklart när villorna revs.

Entrén till festplatsen på Solliden. Fotograf okänd. Västerbottens museum.

Entrén till festplatsen på Solliden. Fotograf okänd. Västerbottens museum.

I april 1926 brinner Villa Solliden ned. I en notis i VK 1926-04-09 finns en bild på byggnaden innan branden.

Edit Lundberg, född Sollén, minns bebyggelsen på Hamrinsberget så här (Palms bodde på Solliden efter familjen Sollén och Guldsmed Hansson köpte Berghem av Hamrin). Gotthard Öbergs arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

John Forslund tillsammans med äldsta dottern framför entrén till Villa Utsikten. Fotograf okänd. Gotthard Öbergs arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Umeå lasarett och i bakgrunden Beronius villa och Villa utsikten på Hamrinsberget. Fotograf okänd. Gotthard Öbergs arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Källor/läs mer

Västerbottens-Kuriren 1926-04-09.

Arkiv
Gotthard Öberg, Umeå. IFK Umeå. Länsförsäkringar Västerbotten (tidigare Västerbottens läns brandstodsbolag). Samtliga arkivbildare finns i Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Umeå skidbacksförenings Upa arkiv. Stadsarkivet i Umeå.

Folkräkningen 1880, 1890, 1900, 1910, 1930. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kyrkoböckerna för Umeå stad och Umeå landsförsamling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades