Donera till Sveriges depåbibliotek

Bokhögar gallrade böcker

Tänk på depåbiblioteket när ert bibliotek gallrar!

Depåbibliotekets uppgift är att ta emot och bevara, utlåna och i övrigt disponera över svensk litteratur som gallras ut från biblioteken i Sverige. Genom att erbjuda oss böcker kan ni bidra till att utsorterade titlar inte försvinner ur bibliotekssystemet utan finns att fjärrlåna i framtiden.

Depåns samlingar finns registrerade i den nationella bibliotekskatalogen, Libris, med sigel Umdp. Beståndet växer genom donationer och uppgår (januari 2023) till cirka 460 000 volymer.

Vi tar emot:

  • Monografier utgivna i Sverige på svenska
  • Monografier utgivna i Sverige på andra språk
  • Monografier utgivna i andra länder på det svenska språket
  • Årsböcker av lokalhistorisk eller kulturhistorisk karaktär
  • Småtryck (utgivna i Sverige eller på svenska språket)
  • Avhandlingar (utgivna i Sverige eller på svenska språket)

Skriv gärna ut vår förvärvsplan:

I filmen ovan berättar vi hur man gör för att donera utgallrade böcker till Sveriges depåbibliotek. Vi får också se hur man kan kontrollera om böcker redan finns i depåsamlingarna, och var man hittar mer information.Sidan publicerades