Vanliga frågor

Vi vänder oss till bibliotek. Enskilda låntagare hänvisas till sitt lokala bibliotek, som kan förmedla lånen till låntagaren.

Bibliotek kan göra beställningar i Libris fjärrlånerutin, per e-post (lc@umea.se), brev eller telefon.

Lånecentralens bibliotekskod i Libris är Um, depåbibliotekets kod i Libris är Umdp.

I lånecentralsuppdraget ingår också att förmedla lån och kopior från bibliotek utanför Sverige. Lån inom Norden kan oftast göras direkt från respektive bibliotek, men vi hjälper gärna till vid behov. Se Fjärrlåneguiden för arbetsgång och tips.

Vi lånar ut material ur två olika samlingar, sigel Um (Umeå stadsbibliotek) samt Umdp (Depåbiblioteket).

Umeå stadsbiblioteks (Um) mediesamling kan sökas i Minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sveriges depåbiblioteks (Umdp) samling finns registrerad i Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samlingarna är stora och nästan allting, inklusive skönlitteratur, kan fjärrlånas. I undantagsfall blir det inte hemlån utan läsesalslån på beställarbiblioteket.

Omlån görs på Minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så länge lånetiden inte gått ut. Fem omlån kan göras om inga reservationer finns.

Logga in med användarnamn och lösenord i högerspalten. Kontakta oss om du behöver inloggningsuppgifter!

Omlån kan också göras per e-post eller telefon.

E-post: lc@umea.se, telefon 090-16 33 72

Ja.

Alla inkommande fjärrlånebeställningar till Um betraktas som inköpsförslag. Vi kompletterar bibliotekens behov av litteratur genom våra inköp och vi köper även in material på efterfrågan. Nyinköp placeras på Umeå stadsbibliotek.

Inga inköp görs till depåbiblioteket. Sveriges depåbibliotek växer genom donationer.

Kontakta oss via epost (lc@umea.se), Libris eller telefon.

Inköpsförslag på språk som Mångspråkiga lånecentralen ansvarar för skickas till ib.ssb@stockholm.se.


Nej.

Enligt upphovsrättslagen (1960:729 16§) kan svenska offentliga bibliotek förmedla digitala fjärrlån av visst material per e-post mellan sig, men mottagande bibliotek får inte lämna ut den skannade artikelkopian i elektronisk form till beställaren/låntagaren.

Kopian måste skrivas ut och lämnas till låntagaren i pappersform. Bifogade filer ska raderas direkt efter att biblioteket gjort utskrift.

Vi förmedlar fjärrlån till folkbibliotek som önskar få hjälp med lån från länder utanför Norden och tar följande avgifter för det:

Lån från bibliotek utanför Norden: 200 kr/volym
Kopior från utomnordiska bibliotek: 75 kr/artikel

Lån inom Norden kan oftast göras direkt från respektive bibliotek, men vi hjälper gärna till vid behov. Se Fjärrlåneguiden Länk till annan webbplats. för arbetsgång och tips eller kontakta oss!

Sidan publicerades