Inköpsförslag

Kompletterande medieförsörjning

Sveriges depåbibliotek och lånecentral bistår region-, läns- och kommunbibliotek med kompletterande medieförsörjning. Det innebär att vi förstärker biblioteken med medier som är väldigt dyra eller medier som är sällan efterfrågade och kommer att få bara några utlån.

Vi tar gärna emot inköpsförslag eller hjälper till med adresser och förslag på inköpsställen för material, som är svårt att hitta via bokhandeln.

Nyinköp placeras på Umeå stadsbibliotek.

Inga inköp görs till depåbiblioteket. Sveriges depåbibliotek växer genom donationer.

Kontakta oss via vårt frågeformulär Länk till annan webbplats., epost (lc@umea.se), Libris eller telefon.

Inköpsförslag på språk som Mångspråkiga lånecentralen ansvarar för skickas till mlc@stockholm.se.

Vi vänder oss till bibliotek. Enskilda låntagare hänvisas till sitt lokala bibliotek.


Sidan publicerades