Utlån, omlån

Frimärken

Beställningar

Vi förmedlar beställningar från två mediesamlingar: Umeå stadsbiblioteks och Sveriges depåbiblioteks samlingar. Vi tar emot beställningar via Libris, e-post (lc@umea.se), per telefon och post.

Beställningar inkomna före klockan 14 behandlas normalt samma dag och skickas som brev eller paket nästa dag. Ibland kan det dröja, t ex om materialet inte finns på plats i hyllan, att det behöver lånas in från något annat bibliotek i regionen eller att vi köper in det.

Utlånade böcker kan reserveras. Skicka en Libris-beställning med reservationsönskemål.

Lånetid

Normal lånetid är 28 dagar, vid längre reservationskö halveras lånetiden. Kortare lånetid gäller även för mikrofilm och tidskriftshäften. Visst ömtåligt eller äldre material lånas ut som läsesalslån.

TV-spel, musik-CD och spelfilmer på DVD fjärrlånas inte.

Omlån

Omlån görs på Minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Fem omlån om inga reservationer finns. Material med kort lånetid kan inte lånas om.

Observera att depåbibliotekets böcker inte är sökbara på Minabibliotek.se men om har ni lånat från depån syns depåbibliotekets böcker under ”Mina lån” och lånetiden kan förlängas.

Omlån kan också göras per e-post, lc@umea.se eller telefon, 090 - 16 33 72.

Leverans

Vi skickar beställt material som brev eller paket med posten. Det är viktigt att vi har korrekta adressuppgifter. Kontrollera att adressuppgifterna i Biblioteksdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stämmer.

Lån från nordiska bibliotek

I Fjärrlåneguiden har vi tips och information om att låna från Norden. Kontakta oss lc@umea.se om ni har frågor.

Andra utlandsbeställningar

Beställs från utlandet samma dag som vi får beställningen. Leveranstid beror på utlånande bibliotek. När materialet kommit skickas det omgående från Umeå till beställande bibliotek. Det skickas alltid som företagspaket eller rekommenderat brev.

Fjärrlåneguiden

Innehåller råd och tips om fjärrlån. Här finns uppgifter om hur man beställer från till exempel Finland, Norge och Danmark. Det finns information om släktforskningsmaterial, kyrkoarkivalier och inlån av talböcker från de nordiska länderna. I Fjärlåneguiden finns även länkar till databaser och webbtjänster, som kan vara intressanta i fjärrlåne- och referensarbetet och en del länkar till det fria e-materialet (e-böcker, uppsatser, avhandlingar).


Sidan publicerades