Avgifter


Att låna böcker och andra medier från Umeå stadsbibliotek och Sveriges depåbibliotek är kostnadsfritt. Kopior ur våra egna samlingar skickas utan kostnad.

Lån inom Norden

Vid behov hjälper vi till med att belägga och lokalisera i nordiska bibliotekskataloger och ge förslag på lämpliga bibliotek – tveka inte att kontakta oss!

Lån utanför Norden

Vi beställer lån och kopior från utomnordiska bibliotek för folkbibliotekens räkning. Vi tar en avgift för att förmedla detta.

  • Lån från bibliotek utanför Norden: 200 kr/volym
  • Kopior från utomnordiska bibliotek: 75 kr/artikel

Utomnordiska lån som förmedlas av oss ska återsändas till Lånecentralen i Umeå som REK-brev, postens företagspaket eller annan försäkrad försändelse.


Sidan publicerades