Grisbacka gamla skola till vänster och Hartvigsgården/skolan från 1913 till höger. Foto: Ur boken Grisbacka – från bondby till stadsdel.

Grisbacka gamla skola till vänster och Hartvigsgården/skolan från 1913 till höger. Foto: Ur boken Grisbacka – från bondby till stadsdel.

8. Hartvigsgården Grisbacka

Landmärke och tidigare skola. Grisbacka är en gammal by och på denna plats låg byns centrum. Kaptenen Johan Hartvig von Schmilau hade sitt boställe här fram till 1772. “Hartvigs gård” upphörde som kaptensboställe 1841 och husen ska senare ha flyttats till Grisbackaänget. Byns skola, uppförd 1890, låg då ungefär där Frasses ligger idag. Den blev snart för liten och därför byggdes ett nytt skolhus på Hartvigsgårdens plats 1913. Skolan användes tills nuvarande Grisbacka skola togs i bruk 1959. Det gamla skolhuset blev ungdomsgården “Hartan” 1979.

När Umeå socken 1847 fick sin första skola, i Klockargården på Backen, var elevområdet stort – från Teg till Klabböle på södra sidan älven och från Ytterhiske till Brännland på norra sidan. Grisbacka by hade då 23 skolpliktiga elever. Knappt hundra år senare hade byn vuxit så mycket att undervisning bedrevs både i Hartvigs gård och ”gammskolan”, men också i Grisbackas Ordenshus och Missionshus. Gammskolan revs 1960 för att ge plats åt Riksbyggens lägenheter längs Lagmansgatan.

”Hartans” fritidsgård/ungdomsgård har nu verksamhet för ungdomar (13–17 år) under två kvällar i veckan. Hemtjänsten disponerar övervåningen.

Brev daterat 4 augusti 1847 från kyrkoherden i Umeå landsförsamling, Anders Abraham Grafström, till Grisbacka byåldersman. Grafström påminner om skolplikten och att de 23 barn som inte blivit anmälda vid inskrivningen måste inställa sig i skolan. I händelse av ”tredska” väntar åtgärder för föräldrarna. Att på det här sättet försöka nå målsmännen via byastämman och handskrivna brev gav dåligt resultat och blev alldeles för arbetsamt. I maj 1848 beslutar skolstyrelsen att varningar i stället ska skickas ut via tryckta formulär.Grisbacka byarkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Grisbacka 1954. Hartvigsgården syns mitt i bild. Foto: AB Flygtrafik, Västerbottens museum.

Källor/läs mer

Stensson, L./Grisbacka byamän. Grisbacka – från bondby till stadsdel, Umeå 1998.

Fahlgren, K. Umeå sockens historia, Umeå 1970.

Arkiv
Grisbacka by, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades