Umeå fabriks- och hantverksförening, Kungsgatan 95 i Umeå. Foto: Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Umeå fabriks- och hantverksförening, Kungsgatan 95 i Umeå. Foto: Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

23. Hantverksföreningen

Slutet för det gamla skråväsendet. Umeå fabriks- och hantverksförening bildades år 1847. Det var året efter att riksdagen beslutat om den nya Fabriks- och hantverksförordningen – något som innebar slutet för det gamla skråväsendet. De före detta skråna omvandlades till hantverksföreningar med uppgift att granska yrkeskompetensen hos dem som ansökt om att bedriva handel, hantverks- eller annan näringsverksamhet i staden.

På gaveln till Umeå fabriks- och hantverksförenings hus på Kungsgatan 95 sitter en relief som medlemmarna skänkte till föreningen efter dess 100-årsjubileum 1947. Det är en skulptur i kopparplåt, utförd av Umeåkonstnären David Wretling och föreställer en murare med sina verktyg. Reliefen hängde ursprungligen på Aschanska villan (Vasagatan 1) där föreningen höll till mellan åren 1942–1990. Föreningen har genom åren ägt tre fastigheter: först på Kungsgatan 65 (huset finns inte kvar idag), därefter Aschanska villan som också kom att kallas just ”Hantverkshuset”, och sedan 1991 den nuvarande fastigheten på Kungsgatan.

Relief i kopparplåt av David Wretling. Finns att beskåda på Fabriks- och hantverksföreningens hus på Kungsgatan 95. Foto: Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Hantverksförordningen från 1846 och föreningens stadgar från 1865, ur Umeå Fabriks- och hantverksförenings arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

I föreningens styrelseberättelse 1948 står det att läsa om att medlemmarna skänkt en kopparrelief av David Wretling för att fira 100-årsjubileet. Ur Umeå Fabriks- och hantverksförenings arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Källor/läs mer

www.hantverksforeningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. [Hämtad 2022-03-21]

Arkiv
Umeå fabriks- och hantverksförening, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades