En syskongrupp på Berghems förskola. Foto: Bertil Ekholtz. Västerbottens museum.

En syskongrupp på Berghems förskola. Foto: Bertil Ekholtz. Västerbottens museum.

26. Berghems förskola

Stadens första egna daghem. I februari 1966 öppnade Umeå stad Berghems förskola, den första som byggdes i kommunen egen regi. Men förskolorna i Umeå har en längre historia än så. Redan 1902 började en verksamhet som var föregångare till dagens förskolor. Föreningen för Umeå arbetsstuga stod bakom den. Det var en filantropisk förening som främst erbjöd barn från fattiga familjer en plats att gå till efter skolan. Här skulle barnen arbeta med olika hantverk. De fick sedan ett mål mat innan de gick hem. På 1950-talet moderniserades verksamheten och nya daghem öppnades på Haga, Sofiehem, Sanda och Rosendahl. År 1957 tog Umeå stad över daghemmen.

Mellan åren 1922–45 fanns också en verksamhet kallad Fröbel Kindergarten Umeå, som drevs av pedagogen Emmy Grahn Möller. Avgiften var hög, så här kunde endast barn från rikare familjer delta. Även Umeå barnensdagsförening drev flera daghem. De öppnade i februari 1951 ett daghem på Nygatan 23, som blev den första heldagsbarnomsorgen i Umeå. Föreningen startade redan 1905 med ”Barnensdagsfestligheter” för att samla in pengar till välgörande ändamål, men drev också en barnkoloni på sommaren samt det så kallade ”Folkköket” som hade barnbespisning.

Barnensdagsfirande i Umeå 1919 – genom festligheterna samlade Umeå barnensdagsföreningen in pengar till välgörande ändamål. Gustav Roséns arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Arkivhandlingar i Emmy Grahn-Möllers personarkiv, däribland en liggare över barn inskrivna på Fröbel Kindergarten Umeå. Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Källor/läs mer

Anders Råde. Barnomsorgen i Umeå – en historik. Umeå 1993.

Arkiv
Emmy Grahn-Möllers arkiv, Umeå. Umeå barnensdagsförening. Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Umeå arbetsstugeförening, Stadsarkivet i Umeå.


Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades