Invigning av Husliga seminariet i maj 1955. Bland gästerna fanns statsminister Tage Erlander och hertiginnan av Västerbotten, prinsessan Sibylla. Högtidstalen hölls hos grannen Folkskoleseminariet, med stor aula.  Trots olika stilar, storlek och tillkomsttider (Folkskoleseminariet byggdes 1923–1924) finns viss samhörighet mellan de två skolkomplexen – något som arkitekten Nils Tesch verkar ha strävat efter. Gösta Skoglunds arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Invigning av Husliga seminariet i maj 1955. Bland gästerna fanns statsminister Tage Erlander och hertiginnan av Västerbotten, prinsessan Sibylla. Högtidstalen hölls hos grannen Folkskoleseminariet, med stor aula. Trots olika stilar, storlek och tillkomsttider (Folkskoleseminariet byggdes 1923–1924) finns viss samhörighet mellan de två skolkomplexen – något som arkitekten Nils Tesch verkar ha strävat efter. Gösta Skoglunds arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

21. Hushållsseminariet

Välbevarad 1950-talsarkitektur. Husliga seminariet etablerades för att utbilda skolköks- och handarbetslärarinnor. Tio år efter invigningen 1955 tillkom också en barnavårdsutbildning. Initiativtagare till seminariet var Gösta Skoglund, socialdemokrat och riksdagsledamot, sedermera kommunikationsminister. Husen fick både modernistiska och klassiska drag. De ritades av Nils Tesch, Stockholm. Från och med 1977 administrerades utbildningarna av Umeå universitet, dit de flyttades vid 1990-talets mitt. Folkuniversitetet flyttade in efter det.

Seminariet inreddes som ett hem, där svensk hantverkstradition och folkhemsideologi kom till uttryck. Carl Malmsten engagerades för möbler och textilier. Stolar och bord tillverkades efter hans ritningar, av bl.a. Grisbacka möbelsnickeri. Gösta Skoglund skapade en konstfond som ledde till inköp av både målningar och textilier. De allra flesta möbler och inredningsdetaljer finns kvar.

Husliga seminariet har stora arkitektoniska kvaliteter och är det yngsta av Umeås 35 byggnasdsminnen.

Ritningar till en skänk och stolen ”Själevad” från Carl Malmsten AB Möbler - Inredningar, 1947. Gösta Skoglunds arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Källor/läs mer

Sundin, B, Husen som överlevde Umeå. Umeå 2021.

Arkiv
Gösta Skoglunds arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades