IOGT-möte i ordenshuset i början av 1900-talet. Foto: Stellan Rosén, Västerbottens museum.

IOGT-möte i ordenshuset i början av 1900-talet. Foto: Stellan Rosén, Västerbottens museum.

17. Ordenshuset

Agitation, fest och föreläsningar. Vid sekelskiftet 1900 gick flera nykterhetsföreningar samman i Umeå Nykterhetsvänners byggnadsförening. De anlitade husritaren Erik Olof Mångberg och lät bygga ordenshuset, som stod klart 1901. Den växande folkrörelsen fick nu gott om plats för sina möten den stora salen hade t.om. läktare. En av föreningarna var IOGT Finch, där medlemmen Nordström väckte frågan om att också bilda en föreläsningsförening. Minerva höll sitt första möte i ordenshuset i januari 1903. Därmed var fröet till Umeå stadsbibliotek sått!

Biblioteks- och föreläsningsföreningen Minerva hade som mål att starta ett folkbibliotek. Böcker köptes in och lånades sedan ut för en billig penning. Läsestuga och bibliotek låg i ordenshuset under en period. År 1923 noterades 9 600 lån av 2 500 böcker i en stad som då hade mindre än 10 000 invånare. Tiotalet år senare hade verksamheten vuxit den ideella föreningen över huvudet. Biblioteket överlämnades då till Umeå stad, men föreläsningsverksamheten fortsatte in på 1960-talet.
Ordenshuset har sett många hyresgäster och verksamheter komma och gå genom åren. Några exempel är ”Arbetsförmedlingsanstalten”, som startade våren 1912. Drygt 80 år senare fanns en av Umeås hardcorescener i huset. Idag ägs ordenshuset i huvudsak av IOGT-NTO Umeå.

Program Logen Finch, 1 februari – 1 maj 1910. IOGT-logen 1395 Finch, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Svettig triumf för Refused. Västerbottens Kuriren 1996-10-07. Umeå Hardcorearkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Källor/läs mer

Arbete, Västerbotten nr 3/87.

Böcker, bibliotek och läsning. Västerbotten nr 4/86.

Arkiv
IOGT-logen 1395 Finch, Umeå. Föreläsningsföreningen Minerva, Umeå (Folkbildningsföreningen Minerva). Umeå Hardcorearkiv. Samtliga i Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades