Organisation

Arbetet med Umeås 400-årsfirande är organiserat som ett projekt i Umeå kommun.

Styrgrupp Umeå kommunfullmäktiges presidium

Marie-Louise Rönnmark, Sven Olov Edvinsson, Jan Olov Carlsson

Ledningsgrupp

Dan Vähä, projektledare, Fredrik Lindegren, Elisabeth Lind, Mattias Grundström Mitz, Anna Olofsson, Peter Lundgren, Rickard Eklund (alla Umeå kommun), samt adjungerade vid behov, exempelvis vd, Visit Umeå.

Referensgrupp

En samverkansgrupp med externa aktörer från ett femtontal olika organisationer i Umeå, som exempelvis Norrlandsoperan, Västerbottens museum, Bildmuseet, Ersboda folkets hus, Svenska kyrkan och Såhkie – Umeå sameförening. Det är många engagerade aktörer som kommer från bland annat idrotts- och kulturföreningar, universitetet och studieförbunden.

Redaktionsråd

Som kommunikationsstöd finns också ett redaktionsråd med kommunikatörer från olika förvaltningar i Umeå kommun samt Visit Umeå.

Umeå kommunkoncern, UKF

Samverkan sker med de kommunala bolagen som ingår i Umeå kommunkoncern, UKF.

Varför och hur ska Umeå fira 400 år?

Staden Umeå fyller år 2022 och det ska firas. Enligt den utredning som kommunfullmäktige ställt sig bakom bör Umeås 400-årsfirande blicka mot framtiden med fokus på att stärka Umeå som ledande kultur- och idrottsstad samt främja besöksnäringen.

Firandet ska samordnas med civilsamhället, föreningar, näringsliv med mera och är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat jubileumsår. Det historiska perspektivet ska även lyftas in i utformningen av jubileumsåret. Umeås historia kan lyftas med olika kommunikationsinsatser som texter, foto och filmat material. Umeås historia finns till stor del i älvslandskapet och har hög prioritet i utveckling av jubileumsåret.

Umeå fick sina stadsprivilegier 22 juni 1622 och dagen uppmärksammas med ett särskilt jubileumsprogram. Dessutom kommer Umeå400 tillsammans med Visit Umeå att arrangera en särskild stadsfestival som ska bli en upplevelse för Umeåborna och besökare.

Ett hållbart framtida samhälle där cirkulär ekonomi (delningsekonomi) är ett viktigt temaområde under 2022. Här söker Umeå400 samverkan med universiteten i Umeå, RISE och Curiosum. Lika viktigt är det att engagera unga, både i skolan och på fritiden.

Sidan publicerades