Elverket som det såg ut tidigare. Umeå Flottningsförenings arkiv. Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Elverket som det såg ut tidigare. Umeå Flottningsförenings arkiv. Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

43. Ångkraftcentralen Öhn

Från elförsörjning till bakning. Umeå Flottningsförening anlade 1915 ett stort skilje i Lillån, den smala älvfåran väster om Öhn. I älven lades bryggor med ”fållor” där timret togs in och sorterades på ägare och sortiment. El behövdes bl.a. till vagnar som buntade ihop timret inför vidare transport. Två ångmaskiner placerades i centralen för att producera el. Här blev senare transformatorstation och verkstad för elarbeten. Nu används den murade delen som bagarstuga av de boende på Öhn.

Till ångmaskinerna behövdes vatten. Det fick flottningsföreningen via det pumphus som fortfarande finns kvar 100 meter väster om ångkraftcentralen. Ångmaskinerna såldes efter att ha varit i drift ett par år. En elledning kopplades in och el började transformeras till byggnader och anläggningar inom flottningsföreningens område på Öhn. Ångkraftcentralen användes även som tvättstuga för de anställda. När flottningen lagts ned 1980 övertog kommunen ägandet av flottningsföreningens område. Den ville riva byggnader utan funktion, men ångkraftcentralen blev kvar tack vare intresseföreningen på Öhn. Invigning av bagarstugan skedde i augusti 1984.

Flygbild från 1940-talet, med sorteringsverket i Lillån, Öhn. Umeå Flottningsförenings arkiv. Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Källor/läs mer

Flottning, Västerbotten nr 3/81.

Arkiv
Umeå Flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Övrig källa
Bengt Björkman, Tavelsjö.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades