”Karta öfver Umeå stads planlagda område jemte förstaden Haga, upprättad 1899 af William Stolpe, stadsingenjör”.

”Karta öfver Umeå stads planlagda område jemte förstaden Haga, upprättad 1899 af William Stolpe, stadsingenjör” (beskuren). Döbelns park med sina böljande gångar ses mitt emellan kyrkan och residenset. I parkens rundel är Döbelns monument markerat. Karta i Västerbottens läns elektriska förening, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

22. Döbelns park

En park för fest och promenader. Umeås första allmänna park anlades mellan kyrkan och länsresidenset år 1865. Namnet ”Stadsträdgården” ändrades när monumentet av generalmajor Carl von Döbeln kom på plats ett par år senare. I parken kunde umeborna promenera längs böljande gångar och njuta av grönska och älvsutsikt. Parken har också hyst stora folksamlingar och festliga arrangemang genom åren. Midsommardagen 1922, under firandet av Umeå 300 år, hölls här ”Kaffeservering för stadens gamla”.

Under samma jubileum framfördes en jubileumskantat av Wilhelm Peterson-Berger. Några år senare hyllades tonsättaren och den tidigare umebon med en skulptur i parken. Den utfördes i brons av David Wretling.

Parken, som anlades enligt engelskt parkideal, sträckte sig förr ända ned till älven och kallbadhuset. När Strandgatan byggdes under 1890-talet försvann den direkta älvskontakten. Kyrkbron från 1975 innebar också förändringar. Idag finns åsikter om att fler stora byggprojekt inte borde tillåtas längs Strandgatan. Detta för att älvsutsikten från Döbelns park ska behållas.

Avbildning av Döbelns park när den var nyanlagd, i den gamla träkyrkans närhet. Eriksson K, Studier i Umeå stads byggnadshistoria. Från 1621 till omkring 1895.

Första stycket i ”Kantat vid Umeå stads 300-årsjubileum”.Umeå stad och socken, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

I Filmarkivet finns en fantastisk film där de första nio minuterna tar oss med till Umeå och 300-årsfirandet under midsommarhelgen – med festklädda länsbor och hisnande stadsvyer. Ett historiskt festtåg går genom staden. I samband med invigningstal och medaljutdelning vid rådhuset står regementskårerna och länets sångarförbund för underhållningen. Jubelkantatet av Wilhelm Peterson-Berger framförs. I Döbelns park serveras kaffe till stadens gamla.

https://www.filmarkivet.se/movies/sf2468/ Länk till annan webbplats.

Källor/läs mer

Eriksson K, Studier i Umeå stads byggnadshistoria. Från 1621 till omkring 1895. Umeå 1975.

Arkiv
Umeå stad och socken, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Västerbottens Kuriren 1922-06-22.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades