Motioner

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Motioner till kommunfullmäktige 2023

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

19/2023

2023-11-30

Hanna Lundin Jernberg (L)

Utred förutsättningarna för ett inrättande av ungdomsfullmäktige i Umeå kommmun , 10.9 kB, öppnas i nytt fönster.


18/2023

2023-11-21

Joline Göttfert (M)

Gör det enklare att hyra kommunens lokaler , 395.9 kB.


17/2023

2023-11-10

Bore Sköld (V)

Nej till Nato-baser och kärnvapen i Umeå , 96.7 kB.


16/2023

2023-10-12

Hanna Lundin Jernberg (L)

Utforma en handlingsplan för att minska risken att kommunens barn, unga och vuxna , 182.6 kB, öppnas i nytt fönster.


15/2023

2023-10-12

Joline Göttfert (M)

Bekämpa kriminalitet och öka tryggheten i Umeå , 43.1 kB, öppnas i nytt fönster.


14/2023

2023-09-19

Hanna Lundin Jernberg (L)

Ta fram åtgärder mot välfärdsbrott och otillbörlig påverkan , 18.2 kB, öppnas i nytt fönster.


13/2023

2023-09-14

Igor Hell (M)

Utegym och lekplats i anslutning till Arboretum , 29.8 kB, öppnas i nytt fönster.


12/2023

2023-09-12

Madelene Nord,

Joline Göttfert (M)

Underlätta för politiska partier och ungdomsförbund att besöka Umeås gymnasieskolor , 95.6 kB, öppnas i nytt fönster.


11/2023

2023-09-12

Veronica Kerr,
Anders Sellström (KD)

AI – möjligheter och risker , 135.8 kB, öppnas i nytt fönster.


10/2023

2023-05-10

Daniell Andersson,

Johan Stål,

Tobias Holmbom (V)

Inför skolfrukost i Umeå , 47.3 kB, öppnas i nytt fönster.


9/2023

2023-04-05

Lennart Arvidsson,

Åsa Bäckström,

Liv Zetterberg (V)

Minska ofrivilligt helgarbete och delade turer – inför frivilliga helgtjänster i omsorgen , 94.5 kB, öppnas i nytt fönster.


8/2023

2023-03-07

Ellen Ström,
Daniell Andersson,
Johan Stål (V)

Inför gratis skollunch på loven , 46.3 kB, öppnas i nytt fönster.


7/2023

2023-02-27

Anders Norqvist (L)

Avskaffa elsaneringsbidraget , 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.


6/2023

2023-02-06

Anders Norqvist (L)

Inrätta tjänsteperson i beredskap (TIB) i Umeå kommun , 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 545.2 kB.

5/2023

2023-02-05

Wilhelm Wikberg (SD)

Avveckla jämställdhetsutskottet (JU) , 441.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 560.5 kB, öppnas i nytt fönster.

4/2023

2023-02-05

Lars Forsgren (SD)

Avsluta samarbetet med kommunens samtliga vänorter , 96.3 kB, öppnas i nytt fönster.


3/2023

2023-02-03

Maria Lindvall (L)

Bygg en äventyrslekpark på Mariehems­ängarna , 40.2 kB, öppnas i nytt fönster.


2/2023

2023-01-31

Anders Ågren (M)

Umeå kommun ska inte samarbeta med diktaturer och länder som hotar vår säkerhet , 160.1 kB, öppnas i nytt fönster.


1/2023

2023-01-17

Anders Ågren (M)

Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid – återinför friskvårdstimmen , 206.7 kB, öppnas i nytt fönster.Sidan publicerades www.umea.se/motioner