Stäng

Fritid

Fritidsförvaltningen sköter och driver idrotts- och fritidsanläggningar, fritids-, utflykts- och rekreationsområden, anläggningar för fritidsbåtar. Fritid genomför insatser inom fritidsfiske och friluftsliv samt ungdoms- och fritids­gårds­verksamhet. Fritid är också en kontakt och ett stöd mellan kommunen och det organiserade föreningslivet.

Fritidsförvaltningens vision

Fritidsförvaltningens vision är att

  • Umeå ska vara en idrottskommun som kännetecknas av ett brett idrottsutövande, idrott på elitnivå, ett stort utbud av arrangemang och en god samverkan med andra aktörer.
  • Umeå ska vara en ungdomskommun som kännetecknas av en utvecklande, främjande och trygg miljö, ett attraktivt fritidsutbud och ungas medskapande och deltagande i den demokratiska processen.
  • Umeå ska vara en hälsokommun som erbjuder kommunens invånare en livsmiljö som främjar en god folkhälsa med möjligheter till inflytande, delaktighet, social gemenskap, spontanverksamhet, motion, rekreation, friluftsliv och rörelserikedom.
  • Umeå ska vara en föreningskommun som möjliggör och stödjer ideellt engagemang som bidrar till ett brett och berikande fritidsutbud som är jämlikt och inkluderande för alla.

Organisation

Fritidsförvaltningen har avdelningarna

  • Föreningsbyrå och stab
  • Bad
  • Drift
  • Unga
Sidan publicerades