Behandling, webbplats

Webbplatsen är en kritisk del av myndighetsutövningen. För att förstå hur besökare använder webbplatsen, och utvärdera huruvida den erbjuder den nivå av service som man har i uppdrag att tillhandahålla, är därför absolut nödvändigt att vi använder statistikverktyg. Vi tillhandahåller också uppläsningsfunktioner för de målgrupper som behöver stöd i att ta del av vår information. Vår rättsliga grund för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i vår myndighetsutövning.

När du besöker vår webbplats samlar vi in standardloggar (till exempel accessloggar) som innehåller IP-nummer och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt. Vår rättsliga grund för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse av att upprätthålla säkerheten av vår webbplats om vi utsätts för hot och intrång. Loggarna raderas vid behov.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att

  • begära rättelse
  • begära överföring
  • begära begränsning av behandlingen
  • begära radering av dina uppgifter
  • göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritets­skydds­myndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades