Behandling, anställning

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Kommunstyrelsen (KS) i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att administrera din anställning. Den lagliga grunden för behandlingen är anställningsavtalet. Dina uppgifter kommer att sparas enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Så delar vi dina personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer att delas med personuppgiftsbiträde. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med utomstående om vi är skyldiga att göra det enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen.

Kontakt

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss via umea@umea.se

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.  Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på https://www.umea.se/gdpr Länk till annan webbplats..

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades