Behandling av personuppgifter, valnämnden

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Röstmottagare valdagen

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer valnämnden inte att kunna behandla ditt ärende.

Syftet med behandlingen är att kunna administrera uppdraget som arvoderad röst­mottagare samt göra uppföljningar av arbetet i vallokaler. Rättslig grund är att uppfylla avtalsförhållandet mellan dig som uppdragstagare och val­nämnden.

Dina uppgifter kommer att sparas i fem år från valdagen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med systemleverantören av vårt administrativa system för röst­mottagare. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är valnämnden i Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.

Dataskyddsombud
Umeå kommun
901 84 Umeå
dataskyddsombud@umea.se

Röstmottagare förtidsröstning

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.

Syftet med behandlingen är att kunna administrera ditt tillfälliga uppdrag som röstmottagare samt göra uppföljningar av arbetet i röstningslokaler. Rättslig grund är att uppfylla avtalsförhållandet mellan dig som uppdragstagare och val­nämnden.

Dina uppgifter kommer att sparas fem år från valdagen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med systemleverantören av vårt administrativa system för röst­mottagare. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är valnämnden i Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.

Dataskyddsombud
Umeå kommun
901 84 Umeå
dataskyddsombud@umea.se

Synpunkter och klagomål

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet över kommunens personuppgifts­behandling. Det är också dit du ska vända dig om du har klagomål på hur kommunen behandlar dina personuppgifter. Du kan hitta kontaktuppgifter på myndighetens webbplats www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades