Behandling av personuppgifter, kommunstyrelsen

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Dataskyddsförordningen innebär större rättigheter för dig i hur vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter som sparas kan vara

  • för- och efternamn
  • personnummer
  • mobilnummer
  • adress
  • mejladress.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att

  • begära rättelse
  • begära överföring
  • begära begränsning av behandlingen
  • begära radering av dina uppgifter
  • göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritets­skydds­myndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades