Foto på Renmarkstorget en solig dag i juni, men Stig Lindbergs fontän i bakgrunden.

Renmarkstorget ska byggas om. Under hösten 2023 tas en uppdragsbeskrivning fram. Den nuvarande utformningen av Renmarkstorget färdigställdes 1984.

Renmarkstorget byggs om och anpassas för mer folkliv

Renmarkstorget i centrala Umeå är slitet och ska byggas om, i syfte att skapa bättre förutsättningar för folkliv och för att få en bättre beläggningsstandard. Torgets tekniska livslängd går mot sitt slut och plattorna på torget är inte av bra kvalitet. Platsen är inte heller optimerad för verksamheten som bedrivs runt och på torget. Även rör och ledningar under mark är gamla och behöver bytas ut.

Samlat in synpunkter

Under sommaren 2023 samlade kommunen in synpunkter från allmänheten och intressenter runt torget. Synpunkterna finns samlade i ett dokument som du kan ta del av i nyheten nedan. Utifrån synpunkterna som kommit in, och utifrån projektbeställningen, togs det fram en projektbeskrivning som är godkänd i tekniska nämnden.

Se bilder över hur Renmarkstorget sett ut genom historien.

Aktuellt

Nu ska kommunen upphandla en konsult och därefter pågår projektering från sommar 2024 till vår 2025. Planerad byggstart sker under hösten 2025 och byggnationen beräknas pågå till och med 2026. Byggarbetet utförs i etapper och etappindelningen tas fram i projekteringsskedet.

Prenumerera på information om Renmarkstorget

Vill du prenumerera på information om Renmarkstorget? Som prenumerant får du ett mejl när det händer något nytt. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du registrerar dig för prenumeration samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka information om arbetet med Renmarkstorget.

Läs mer om behandling av din mejladress och dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden, Umeå kommun.

Hantera prenumeration
  • Så tycker Umeåborna om Renmarkstorget

    Många Umeåbor tyckte till om Renmarkstorget när kommunen hade medborgardialog under sommaren. Totalt inkom 8 400 synpunkter i kommunens digitala verktyg Placeto...
Sidan publicerades www.umea.se/renmarkstorget