Renmarkstorget genom historien

Nedan kan du ta del av bilder och information om Renmarkstorget.

Flygvy över centrala Umeå 1965

Umeå 1965. Renmarkstorget är vid den här tidpunkten inget torg, utan en esplanad anpassad för fordonstrafik. Sträckningen av esplanaden följer Renmarksbäcken, som i slutet av 1800-talet kulverterades för att ge plats för esplanaden. Torgets annorlunda form beror alltså ursprungligen på Renmarksbäcken.

Storgatan, kvarteret Njord, augusti 1970.

Storgatan, kvarteret Njord, augusti 1970, med utsikt mot Renmarksesplanaden, det vill säga det som i dag är Renmarkstorget.

Kvarteret Odin, 1970-tal.

Kvarteret Odin, 1970-tal, just utanför Centrumhuset, ritat av Erik Thelaus 1960.

Gågatan, kvarteret Balder, augusti 1970.

Gågatan, kvarteret Balder, augusti 1970.

Renmarkstorget 1970-tal, med Centrumhuset rakt fram.

Renmarkstorget 1970-tal, med Centrumhuset rakt fram.

Bussar vid Renmarkstorget, 1970-tal.

Bussar vid Renmarkstorget, 1970-tal. Torget fungerade på den tiden som knutpunkt för kollektivtrafiken.

Vy från Storgatan mot Renmarksesplanaden.

Vy från Storgatan mot Renmarksesplanaden, som då var anpassad för fordonstrafik. Augusti 1970.

Kvällsbild på Renmarkstorget där Stig Lindbergs staty är upplyst.

Renmarkstorget under Höstljus 2020.

Sidan publicerades