Flygfoto med illustration över möjlig utbyggnad på området

Ersboda, östra

Typ av verksamhet

Detaljplanen anger att området kan innehålla en blandning av olika verksamheter, till exempel kontor, detaljhandel (ej livsmedel), verkstad, lager och annan ej störande industri.

Eftersom detta område ligger intill den norra entrén till Umeå är utformningen av platser och byggnader av stor vikt.

Tidsplan

Inom etapp 1 sker markanvisning löpande. Läs mer om intresseanmälan för markanvisning nedan.

För etapp 2 har infrastrukturen färdigställts under augusti 2023. Markanvisning sker löpande.

Pris

Markpriset är 425 kronor per kvadratmeter.

Områdesbeskrivning

Intill E4:an vid den norra entrén till Umeå finns det sedan 2011 en detaljplan där etapp 1 och 2 ingår. Etapp 1 och 2 är totalt cirka 225 000 kvadratmeter. Det pågår även planläggning av ytterligare en etapp om cirka 250 000 kvadratmeter.

Intresseanmälan för markanvisning

Umeå kommun inbjuder till intresseanmälan för markanvisning inom etapp 1 och 2.

Sidan publicerades www.umea.se/ostraersboda