Kommunalråd, kommunledning

Kommunalråd

Umeå kommun har tre kommunalråd, politiker som är heltidsarvoderade och utsedda av kommun­fullmäktige. Ett kommunalråd företräder den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Det andra kommunalrådet företräder oppositionen och är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Det tredje kommunalrådet företräder också majoriteten och är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Stadsdirektör

Stadsdirektören är kommunens ledande tjänsteperson och länken mellan den politiska ledningen och kommunens förvaltningar.

Sidan publicerades www.umea.se/ledning