Västra Esplanaden.

Västra Esplanaden. Foto Fredrik Larsson.

Framtidsgatan Västra Esplanaden

Vi vill framtidssäkra Umeå för 200 000 invånare. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för fler sätt att resa och mer plats att leva, uppleva och verka i centrala Umeå. Därför utvecklar vi Västra Esplanaden till en grönare stadsgata. Gatan ingår i projektet Framtidsgatan som innebär att invånare kan bidra med idéer och tankar om utformningen av gatan. Det har varit möjligt att lämna synpunkter på ett förslag för hur gatan ska utformas. Du kan se förslaget och de synpunkter som kommit in längre ned.

Projektet Framtidsgatan

Framtidsgatan ett projekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. I projektet tas strategier fram för att med enkla medel kunna omvandla gator till mer inbjudande platser som kan användas på fler sätt än idag. Västra Esplanaden och en sträcka av Storgatan är de gator som ingår i projektet.

Förslag för utformning av Västra Esplanaden

Under våren 2023 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag för hur Västra Esplanaden ska utformas. Gatan förändras under 2024 när Västra länken är färdigbyggd. Det handlar till exempel om markmålningar, enklare planteringar och belysning. De förändringar som genomförs är ett första steg för att testa hur det fungerar inför en framtida ombyggnation av gatan. Just nu pågår ett arbete med att sammanställa alla synpunkter och se över förslaget.

Smarta gator runt om i Sverige

Projektet Framtidsgatan är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator och finansieras av Vinnova, verket för innovationssystem. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och sorterar under Näringsdepartementet. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Utöver Umeå medverkar även Göteborg och Stockholm i projektet.

Sidan publicerades www.umea.se/vastraesplanaden