Karta som visar vart aktuellt område finns

Tomtebo

Områdesbeskrivning

Området ligger på Tomtebo längs Tomtebovägen. Området är enligt detaljplanen avsedd för småindustri­ändamål. Verksamheter som finns här i dag är bland annat restaurang/pizzeria, frisör, gym. Vägarna inom området är kommunala.

Typ av verksamhet

Verksamheter som är lämpliga inom området är bland annat hantverk, kontor, småskalig handel eller dylikt, gärna sådant som kan ses som en service till bostadsområdet. Det är inte lämpligt med verksamheter inriktade på upplag eller liknande. Området ligger nära bostäder. Verksamheter får ej vara störande för omgivningen.

För området förväntar vi oss en byggrätt om minst 1/3 av tomtarealen.

Tidsplan

En tomt återstår, vänligen kontakta oss vid intresse. Markanvisning sker löpande.

Pris

Markpriset är 450 kronor per kvadratmeter.

Sidan publicerades