Högkostnadsskydd för resa till arbete eller daglig verksamhet

Arbetsresor

Om du är färdtjänstberättigad och har en löneanställning som varar minst 3 månader, har du möjlighet att åka arbets­resa med färdtjänst till och från arbetet. Arbetsresor är ett komplement till färdtjänst och fungerar som ett högkostnads­skydd för resor mellan din bostadsadress och arbetsplatsens adress, vilken kan vara olika vid arbetsdagens början respektive slut. Resor som anställda gör i tjänsten får inte företas med färdtjänst.

Resor till daglig verksamhet

Om du är beviljad färdtjänst och har daglig verksamhet enligt Lag och stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), kan du ansöka om ett högkostnadsskydd för resor mellan din bostadsadress och den dagliga verksamhetens adress.

Ansökan om högkostnadsskydd

Resor till/från arbetet:

Sänd in anställningsintyg som beskriver typ av anställning (viss tid eller tills vidare) samt uppgift om arbetsplatsens adress till Tillståndsenheten.

Resor till/från daglig verksamhet:

Ansökan gör du på blankett som finns hos enhetschefen på din dagliga verksamhet eller så laddar du ner den här på webbsidan.

Blankett för ansökan om högkostnadsskydd daglig verksamhet , 54.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fungerar högkostnadsskydd

  • Maximalt ingår 44 resor per kalendermånad, till exempel mellan 1 och 31 januari (två enkelresor per dag).
  • Kostnaden motsvarar ett 30-dagars periodkort i kollektivtrafiken för den aktuella sträckan. Du får en faktura på månadskostnaden i efterskott oavsett hur många resor du gjort under månaden. Har du inte rest någon resa alls sänds ingen faktura ut. Inga fakturaavgifter tas ut på dessa resor.
  • Åker du bara ett fåtal resor till/från din arbetsplats kan därför vanliga färdtjänstresor bli billigare för dig. Du betalar då egenavgift till föraren efter varje avslutad resa.
  • Resorna börjar och slutar alltid vid din bostadsadress, däremot kan arbetsplatsens adress vara olika vid arbetsdagens start respektive slut.
  • Har du inte betalat din faktura förlorar du möjligheten att resa inom högkostnadsskyddet tills fakturan är betald. Resor till/från arbetet kan då under tiden genomföras som övriga färdtjänstresor, det vill säga egenavgift betalas i fordonet till föraren efter resans slut.
  • Meddela tillståndsenheten om du flyttar och ändrar bostadsadress under tillståndstiden.

Vill du få mer information om högkostnadsskyddet kontakta Tillståndsenheten för färdtjänst.

Sidan publicerades