Ekonomi och pengar

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, som också kan kallas försörjningsstöd.

Du kan också få hjälp av budget- och skuldrådgivningen. Du kan utan kostnad få hjälp att göra en översikt över din ekonomi eller hitta långsiktiga lösningar på dina ekonomiska problem.

Du kan få hjälp av en god man eller förvaltare för att sköta dina ekonomiska eller juridiska ärenden. En god man eller förvaltare kan du få om du har hälsoproblem eller av någon annan anledning inte kan sköta din ekonomi på egen hand.

Mer information

Barn, pengar och oro

Barn som lever i ekonomisk utsatthet känner ofta oro.

Se gärna Kronofogdens filmer till barn som oroar sig för om pengar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gratis aktiviteter på loven

På skolornas lov arrangeras många gratis aktiviteter, båda av Umeå kommun och av olika föreningar.

Läs mer på www.umea.se/handerpalovet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades