Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Tillfälligt ändrade öppettider för telefonrådgivning i sommar
Vecka 27: Stängd
Vecka 28-30: Öppen tisdag och torsdag kl. 10-11

p-skylt, rörelsehindrad

Umeå som stad ska vara tillgänglig för alla och det ska vara enkelt att ta sig till sin målpunkt. Parkeringar för rörelsehindrade finns därför jämt fördelade över staden och strategiskt placerade för att underlätta i vardagen.

Upab:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta var parkering för rörelsehindrade finns.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För att parkera på en parkeringsplats för rörelsehindrad krävs att du har ett särskilt tillstånd synligt i din vindruta. Tillståndet ansöker du om hos den kommun där du är folkbokförd. Ett utfärdat tillstånd gäller sedan inom hela EU.

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader.

Parkeringstillstånd kan utfärdas till förare eller passagerare. Om du inte själv kör bil kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

Sidan publicerades www.umea.se/parkeringstillstand