två kvinnor promenerar vid Väven, vinter, snö

Gator

Här får du veta hur du rör dig smidigt i Umeå. Du hittar kartor över 20 mil gång- och cykelvägar, med utplacerade cykelpumpar och cykelräknare. Bra hjälpmedel för bilister är fakta om avstånd, parkering, hastighet, trafikflöden och olycksstatistik med mera. Här listas också aktuella gatuarbeten.

 • Godsbangården öppnas för motorburen ungdom

  Sommaren 2023 får motorburen ungdom i Umeå möjlighet att under tre kvällar i veckan träffas på den tidigare godsbangården, mitt emot brandstationen. Under dessa...
 • Storgatan omvandlas till en trevligare gata

  Storgatan får en cykelbana, mer grönska och markmålningar i grönt och blått. Gatan byggs om med start i maj och beräknas vara klar i slutet av juni.
 • Byggstart för Bölevägen och Nygatan

  Tisdag 2 maj börjar vi bygga om två gator i Umeå. Både Bölevägen och Nygatan får ny utformning för bättre framkomlighet för fotgängare och cyklister.
 • Gator sopas rena från grus efter vintern

  Vintern går mot sitt slut och det är dags att börja sopa upp det grus som har spridits på gator, gång- och cykelvägar under vinterhalvåret. Arbetet beräknas var...
 • Sörforsbron och väg 555 stängs av i sommar

  Trafikverket stänger av Sörforsbron och väg 555 för underhåll i sommar, från 19 juni till 15 augusti. Avstängning sker från korsningen vid Forbondevägen i Bränn...
Sidan publicerades