Stöd och omsorg

Stöd och omsorg, socialtjänsten, är en del av kommunen och politiskt ansvarig nämnd för området är individ- och familjenämnden. Socialtjänsten arbetar med att ge stöd och omsorg till barn/unga, vuxna och äldre som bor eller befinner sig i Umeå.

Viktiga grundpelare i detta arbete är att

 • främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt verka för goda uppväxtförhållanden för barn och unga
 • utföra verksamheterna med god kvalitet, vilket bland annat innebär respektfullt bemötande, tydlighet, lättillgänglighet och rättssäkerhet
 • personal och ledning ska ha god kompetens och en välfungerande arbetsmiljö.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

 • barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa
 • enskilda med missbruksproblem
 • äldre människor med behov av stöd och omsorg
 • människor med funktionshinder
 • enskilda som vårdar en anhörig.

Organisation

Stöd och omsorg har verksamheterna Funktionshinderomsorg, Individ- och familjeomsorg och Myndighetsutövning.

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

 • Kontakt

  Karolina Lundqvist

  socialdirektör

  090-16 17 71 karolina.lundqvist@umea.se
Sidan publicerades