Äldreomsorg

Verksamhetsområde Äldreomsorg, socialtjänsten, är en del av Umeå kommun. Politiskt ansvarig nämnd för området är äldrenämnden. Äldreomsorgen arbetar med att ge stöd och omsorg till personer över 65 år som bor i Umeå.

Viktiga grundpelare i detta arbete är att

  • främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor
  • utföra verksamheterna med god kvalitet, vilket bland annat innebär respektfullt bemötande, tydlighet, lättillgänglighet och rättssäkerhet
  • personal och ledning ska ha god kompetens och en välfungerande arbetsmiljö.

Äldreomsorgen har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

  • äldre människor med behov av stöd och omsorg
  • enskilda som vårdar en anhörig
Organisationsbild Äldreomsorg

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsenhet

Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

Kontakta socialtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress
Socialtjänsten
Umeå kommun
Box 3045
90302 Umeå

Äldreomsorgsdirektör

Pernilla Henriksson
äldreomsorgsdirektör
090-16 17 84
pernilla.henriksson@umea.se

Sidan publicerades