Behandling av personuppgifter, bibliotek

Vi sparar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera lån, reservationer och eventuella skulder och för att du ska kunna använda bibliotekets digitala tjänster eller boka datorer och grupprum. Vi behöver också person­uppgifter för att kunna komma i kontakt med dig.

Uppgifter vi sparar är

  • namn
  • adress
  • personnummer
  • telefonnummer
  • mejladress.

Uppgifterna sparas tills vidare, men du har när som helst rätt att få dem raderade förutsatt att alla lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade. Du har även rätt att få information om de uppgifter vi har om dig samt begära rättelse vid felaktigheter.

Den lagliga grunden för behandling är avtal, det vill säga att du accepterat lånereglerna i och med att du skaffat ett bibliotekskort.

Dina uppgifter kan komma att delas med underbiträden för systemförvaltning och utveckling. Underbiträden har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal, där de förbinder sig att följa gällande lagstiftning.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden i Umeå kommun, 901 84 Umeå, umea.kultur@umea.se. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att

  • begära rättelse
  • begära överföring
  • begära begränsning av behandlingen
  • begära radering av dina uppgifter
  • göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades