Aktuellt just nu

I samband med att Nygatan byggs om kan det bli vissa förändringar. Den här sidan uppdateras med information som är aktuellt just nu.

Nåiden är den entreprenör som ska genomföra arbetet med uppbyggnaden av gator och vägar på Nygatan. Här kommer de att skriva och berätta om vad som händer i projektet fortlöpande.

För din säkerhet – respektera avspärrningarna

Du som rör dig i området, vänligen respektera avspärrningarna. Det är förbjudet för obehöriga att beträda arbetsområdet. Tack för att du är uppmärksam på skyltning på platsen och visar hänsyn.

Aktuellt område för ombyggnad av Nygatan

Vecka 26 – 31, 24 juni – 4 augusti

Arbetet kommer pågå under hela sommaren för att vi ska hinna bli klara till november.

Rådhusesplanaden – Vasagatan

 • Plattläggning har påbörjats och prioriteras på nordöstra sidan (mot Clip m.fl.) så att gång- och cykeltrafik kan separeras från arbetsområdet och öka tryggheten genom arbetsområdet.

Rådhusesplanaden – Götgatan

 • Grävning påbörjas under vecka 26 för trottoaren på nordöstra sidan (mot Citymottagningen, Musikanten och Headline).
 • Även här för att separera gång- och cykeltrafik från entreprenadområdet. Elledningar ska grävas ned och kantstenar och plattor läggs.

Sveagatan – Magasinsgatan

 • Grävnig pågår för kanalisation, sedan fortsätter arbeten med kantstenar och plattor.

Vi hoppas på fortsatt tålamod och förståelse för vårt arbete. Har du frågor, ring:

Kontakt

P-O Eriksson
070-386 87 75
Nåiden infra

Donald Näs
090-16 68 03
Umeå kommun

Vecka 21 – 22, 20 maj – 2 juni

 • Uppdaterat 29 maj: Rådhusesplanaden mellan Västra Norrlandsgatan och Nygatan är nu dubbelriktad för biltrafik. Vi önskar att ni i möjligaste mån nyttjar denna väg för tillträde till P-garage, varuleveranser till IDUN 4 och garaget vid Lottas pub. Beroende på var arbetet utförs kan tillträde till P-garage och varuleveranser ändras med alternativ färdväg. Skyltning kommer då sättas upp.
 • Rådhusesplanaden - Vasagatan: I början av vecka 21 fylls trottoarer. Även arbete med kantsten och plattor för trottoar från Clip upp mot Vasagatan påbörjas.
 • Rådhusesplanaden - Götgatan: Under onsdagen vecka 21 påbörjas grävning för fjärrvärmeinkoppling.
 • Sveagatan - Magasinsgatan: Grävning för ledningar pågår och trottoarer fylls under vecka 20-22.

Vecka 51, 18 – 24 december

 • Under vecka 51 kommer Nygatan, sträcka enligt karta ovan, skyltas upp för att strukturera trafiken längs gatan.
 • Observera att Rådhusesplanaden blir enkelriktad lika som förut och att infart ska ske via Vasagatan.
 • Biltrafik kommer inte att vara tillåten på alla sträckor, se karta.
 • Snöupplag kommer att nyttjas för att skilja cykeltrafik och biltrafik åt.
 • Denna utformning kommer att gälla under vintern och till dess att entreprenaden för ombyggnad av gatan startar igen, i maj 2024.

Vecka 43 och 44, 23 oktober – 4 november

 • Entreprenören färdigställer grävningar och inkoppling av vatten- och avloppsledningar under vecka 43-44. Samtidigt pågår arbeten med fjärrvärme.
 • I november kommer de djupa schakterna vara klara. Därefter justeras ytorna inför vintern.
 • Entreprenören planerar att arbeta på plats fram till jul. Efter det blir det vinteruppehåll till april-maj 2024 innan färdigställande av gatan startar.

Vecka 41 och 42, 9 – 22 oktober

 • Arbetet fortskrider framåt enligt plan. De kommande veckorna håller vi exempelvis på med fjärrvärmearbeten, renovering av fjärrvärmeanslutningar till berörda fastigheter,
 • Vi förbereder med servisanslutningar till fastigheter som inom kort kommer få information om när anslutningarna kommer att växlas över till det nya ledningsnätet.
 • Vi kommer allt eftersom justera och hårdgöra ytorna så att dessa ska vara i bra skick inför kommande vinterperiod.

Vecka 34 och 35, 21 augusti – 3 september

 • Nu har vi startat upp med grävningsarbeten igen efter sommaruppehållet. Just nu håller vi på med att gräva för servisledningar till berörda fastigheter.
 • Under veckorna pågår även arbetet med ledningsrenovering av befintligt spill- och dagvatten.
 • Vi ber allmänheten vara extra uppmärksam under kommande veckor då byggtrafiken kommer öka i arbetsområdet.
Förstora bilden

Borrning av sista sträckan av ny vattenledning. Klicka på bilden för att förstora.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Pågående filmning av befintliga ledningar. Klicka på bilden för att förstora.

Vecka 32 och 33, 7 – 18 augusti

 • Efter tre veckors semester är vi nu åter i full gång med att slutföra arbetet med borrning av den nya vattenledningen. Vi har utfört all borrning på projektet och kan påbörja arbetet med serviser till fastigheter.
 • Under veckan har vi även påbörjar förberedande arbetet för ledningsrenovering av befintligt spill- och dagvatten. Filmning och spolning av ledningar är utförda på hela sträckan inför kommande arbeten.
 • Under vecka 33 påbörjas arbetet med serviser längs hela sträckan. Samma vecka fortsätter även arbetet med ledningsrenovering, vilket sträcker sig till vecka 36. Under dessa veckor ska ångtorn placeras vid ett antal brunnar och lukt av plast kan förekomma.
 • Vi ber er vara extra uppmärksamma under kommande veckor eftersom byggtrafiken ökar i arbetsområdet.

Förberedelse inför borrning mellan Vasagatan och Rådhusesplanaden.

Borrning av sista sträckan av ny vattenledning.

Borrning av sista sträckan av ny vattenledning.

Vecka 28, 10 — 16 juli

 • Vi började vecka 28 med att fortsätta arbetet med den styrda borrningen av ny vattenledning. Tyvärr fick vi problem när den nya vattenledningen drogs ner i backen och ett läckage påträffades i befintlig vattenservis. Läckaget åtgärdades samma dag och efter en längre avstängning kunde vattnet släppas på till fastigheter mellan Rådhusesplanaden – Vasagatan.
 • Borrning av den nya vattenledningen har inte kunnat färdigställas så arbetet återupptas därför till hösten. Vi stänger projektet och tar semester mellan veckorna 29-31.
 • När vi är tillbaka vecka 32 påbörjas ledningsrenovering av befintlig spill- och dagvattenledning mellan Magasinsgatan och Vasagatan, detta arbete kommer sträcka sig mellan veckorna 32-35.
Förstora bilden

Borrning av ny vattenledning sträcka Magasinsgatan - Rådhusesplanaden. Klicka på bilden för att förstora.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Förberedande arbeten sträckan Vasagatan - Rådhusesplanaden. Klicka på bilden för att förstora.

Vecka 27 och 28, 3 — 16 juli

 • Vi har under vecka 27 färdigställt borrning av ny vattenledning mellan Magasinsgatan och Rådhusesplanaden.
 • Återfyllning av gropen i korsning Magasinsgatan - Nygatan kommer färdigställas under vecka 28, vi kommer därför fortsätta med ett körfält i korsningen under hela denna vecka.
 • Förberedande arbeten för borrsträcka Rådhusesplanaden - Vasagatan har pågått under vecka 27 och kommer fortsätta i början av vecka 28.
 • I korsning Vasagatan - Nygatan kommer ett körfält stängas av och gatan kommer skjutas något i sidled då start- och mottagningsgropar för den nya vattenledningen hamnar i korsningen.
 • Under vecka 28 fortsätter arbetet med borrning mellan Vasagatan - Rådhusesplanaden. Vid indragning av ny vattenledning kommer rör korsa Rådhusesplanaden i riktning mot Musikanten.
 • Vi räknar med att arbetet kommer ta 2-3 timmar och bil, gång- och cykeltrafik kommer ha begränsad framkomlighet när de ska korsa Rådhusesplanaden.
 • Återfyllning av samtliga gropar kan eventuellt påbörjas i slutet av vecka 28.
Förstora bilden

Startgrop och skydd av befintliga serviser i korsning Magasinsgatan - Nygatan. Klicka på bilden för att förstora.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Pågående svetsning av ny vattenledning. Klicka på bilden för att förstora.

Vecka 26 och 27, 3 — 9 juli

 • Under vecka 26 har förberedande arbeten pågått. Start- och mottagningsgropar har tagits fram för att underlätta för borrning av ny vattenledning med start vecka 27.
 • Förberedande arbeten har också varit att svetsa nya vattenledningar. För att underlätta för gång- och cykeltrafik har gångbroar placerats ut då vår uppläggningsplats för svetsade rör har korsat befintlig gång- och cykelbana.
 • Vecka 27 kommer vi att borra ny vattenledning under Nygatan. Borrningen kommer ske i tre etapper. Etapp 1 sker mellan Magasinsgatan - Rådhusesplanaden, etapp 2 Rådhusesplanaden - Vasagatan (utanför Clip) och etapp 3 Rådhusesplanaden - Vasagatan (utanför IDUN).
 • Detta innebär att byggtrafiken kommer öka kring och inom arbetsområdet. Uppställningsplats för borriggar kommer vara utanför Nygatan 14 samt på befintlig gång- och cykelbana bortanför Vasagatan.
 • Vattenledningen kommer dras in i marken, under denna tid kommer ledningar att korsa Rådhusesplanaden. Gångbroar kommer placeras ut under de timmar som rören ligger ovan mark.
Förstora bilden

Arbeten med ny dagvattenledning mellan Götgatan och Rådhusesplanaden. Klicka på bilden för att förstora.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Ny dagvattenledning mellan Sveagatan och Magasinsgatan. Klicka på bilden för att förstora.

Vecka 25 och 26, 19 — 2 juli

 • Under vecka 25 har vi fortsatt med läggning av nytt dagvatten mellan Sveagatan och Magasinsgatan samt mellan Götgatan och Rådhusesplanaden. Färdigställning kommer ske under början av vecka 26. När fyllning är klar kan byggstängsel flyttas ut för att underlätta för de som ska in till berörda fastigheter.
 • Vi har även stängt av vägen mellan Vasagatan och Rådhusesplanaden, vägen är endast öppen för varutransporter.
 • Under vecka 26 kommer inhägnad och rivningsarbeten att ske mellan Rådhusesplanaden och Vasagatan.
 • Vi kommer även att påbörja förberedande arbeten inför den styrda borrningen för ny vattenledning utefter hela gatan.
Förstora bilden

Avstängning av korsning Magasinsgatan- Nygatan samt rivning av ytskikt. Klicka på bilden för att förstora.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Arbeten med nytt dagvatten i korsning Magasinsgatan- Nygatan. Klicka på bilden för att förstora.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Justering av gång- och cykelbana innan flytt. Klicka på bilden för att förstora.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Dagvatten mellan Götgatan och Rådhusesplanaden. Klicka på bilden för att förstora.

Vecka 25, 19 — 25 juni

 • Vecka 24 påbörjades arbetet med att stänga av korsning Magasinsgatan och Nygatan. Efter att gatan var avstängd kunde arbetet med rivning av ytskikt påbörjas samt grävning för dagvattnet.
 • Nya dagvattenledningar anslöt mot två befintliga brunnar placerade mitt i korsningen. Arbetet med att sätta nya dagvattenbrunnar samt lägga nya ledningar pågick fram till torsdag. Fredag morgon justerades ytan för att kunna öppna upp gatan för trafik igen.
 • Under veckan flyttades även gång- och cykelbanan mellan Götgatan och Rådhusesplanaden för att kunna påbörja arbetet med dagvatten utanför Musikanten och Headline.
 • Under vecka 25 fortsätter arbetet med att lägga nytt dagvatten mellan Magasinsgatan och Sveagatan samt mellan Götgatan och Rådhusesplanaden.
 • Infart till Nygatan via Vasagatan är nu avstängd för genomfart. Infart till fastighet Rind 11 och Rind 5 sker via Västra Norrlandsgatan. Inhägnad av arbetsområde mellan Rådhusesplanaden och Vasagatan kan eventuellt påbörjas i slutet av vecka 25.

Vecka 23 och 24, 5 — 18 juni

 • Vi har under vecka 23 arbetat med färdigställning av dagvattenledningar mellan korsningen Magasinsgatan och Götgatan, samt mellan korsning Götgatan och Rådhusesplanaden.
 • Under vecka 24 påbörjas rivning av ytskikt i korsning Magasinsgatan-Nygatan samt arbeten med nya dagvattenledningar mellan Sveagatan och Magasinsgatan.
 • Från måndag 12 juni kommer Magasinsgatan vara avstängd för genomfart då anslutning kommer ske i två befintliga brunnar placerade i korsningen Magasinsgatan-Nygatan. Gatan är avstängd under en vecka. Arbetet med att renovera en del av spillvattenledningen utanför Saga-gallerian påbörjas även under vecka 24.

Bilden visar färdigställda delar av vatten- och avloppsarbetet mellan Magasinsgatan och Rådhusesplanaden.

 

Förstora bilden

Området där vatten och avloppsarbetet pågår under vecka 22. Klicka på bilden för att förstora den.

Vecka 22, 29 maj — 4 juni

 • Gång- och cykelbanan leds förbi arbetsplatsen och kommer att fortsätta ha denna sträckning fram till midsommar om inget oförutsett inträffar.
 • Rivning av ytskikt pågår fram till Rådhusesplanaden.
 • Demontering av belysning har utförts på hela sträckan.
 • Arbeten med vatten och avlopp inleds under veckan från Magasinsgatan och kommer pågå under 2–3 veckor fram till Rådhusesplanaden.
Sidan publicerades