Par som shoppar kläder.

Tillsyn av farliga ämnen i varor

Under 2019 kommer Miljö- och hälsoskydd att kontrollera att reglerna följs när det gäller information till konsumenter om farliga ämnen i varor.

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Umeå kommun kommer under 2019 att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen kommer att ske i exempelvis sport-, sko- och inredningsbutiker och är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Under tillsynsbesöken kontrolleras

  • att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas
  • att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt
  • att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen
  • kemiskt innehåll i ett antal varor.

Miljö- och hälsoskydd kommer att kontakta aktuella butiker för att boka tillsynsbesök.

Sidan publicerades