Företag och offentliga anläggningar

Den som bedriver verksamhet med höga ljudnivåer behöver ha kunskap, om utrustningen som används, riskerna med höga ljudnivåer, hur hörselskador kan undvikas och vilka riktvärden som gäller.

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera från en person till en annan. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är några exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnader, från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Buller inomhus

För mycket buller i vardagen kan orsaka trötthet och koncentrationssvårigheter. Buller kan också leda till insomnings­problem och sömnstörningar. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör en ljudnivå på 30 dBA inte överskridas i bostaden.

Om du störs av buller

Om du störs av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som bullret förekommer och försök att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för din fastighetsägare att lokalisera störningen. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare så kan du kontakta Miljö- och hälsoskydd. Störs du av buller från industrier eller andra företag kan du också kontakta Miljö- och hälsoskydd.

Via länken "Bullerskyddsbidrag" i menyn kan du läsa mer om du kan få bidrag med anledning av buller från kommunala gator.

Höga ljudnivåer

Alltför ofta utsätter sig människor för skadliga ljudnivåer utan att uppfatta dem som buller. Skador på hörseln kan komma sakta om man under längre tider utsätter sig för höga ljudnivåer. På gym, krogar, diskotek, konserter och vid många andra tillfällen kan ljudnivån ibland vara så hög att det finns risk för hörselskador.

 

Sidan publicerades