Luftvärmepumpar

Om du planerar att installera en luftvärmepump behöver du inte göra någon anmälan, men det finns några saker du bör tänka på.

Det är vanligt att grannar störs av ljud från luftvärmepumpar. Det är ditt ansvar som ägare att din värmepump­anläggning inte orsakar störningar. Prata med din granne innan pumpen installeras och ta gärna hjälp av en fackman för att hitta den lämpligaste placeringen.

Om en granne trots allt blir störd av ljudet från din luftvärmepump och lämnar in ett formellt klagomål till Miljö- och hälsoskydd kan det ställas krav på att du som ägare till värmepumpen visar att bullret understiger gällande riktvärden. Det kan i vissa fall krävas en kvalificerad ljudnivåmätning. Om riktvärdena överskrids måste du åtgärda detta, vilket ofta kan vara både svårt och kostsamt.

Sidan publicerades