Anslagstavla, officiell

Här på kommunens officiella anslagstavla kan du läsa tillkännagivanden och kungörelser. Det betyder att vi berättar något offentligt, till exempel att ett protokoll är justerat, att kommunfullmäktige sammanträder eller så bjuder vi in till samråd om en detaljplan. Kungörelser informerar om ett ärende i ett tidigt skede, så att du som är berörd kan lämna synpunkter eller eventuellt överklaga.

Kungörelse flyttade fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129, LFF) och förordningen (1982:198, FFF) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag (Fr.o.m den 1 jan 2023 gäller 30 dgr) eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129), LFF, och förordningen (1982:198), FFF, om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedagen eller om fordonet inte har hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.”

Kungörelse om flyttade fordon
Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
SCN317 SKODA OCTAVIA TDI AMBIEN Morkullevägen, Umeå 2024-06-03 UK240603-075009865

Kontakt

Se kontaktuppgifter i varje anslag/kungörelse.

Sidan publicerades www.umea.se/anslagstavla