Ersmark

Norr om Umeå, längs vägarna inåt landet, återfinns ett pärlband av livskraftiga byar. Umeås befolkningsökning märks också här. Nya invånare bygger egna hus eller rustar upp gamla gårdar, flyttar in och gör sina avtryck i bygden. Till Ersmark söker sig allt fler för att få avnjuta landsbygdens lugn, storslagna natur och inbjudande gemenskap, samtidigt som staden bara är några minuter bort.

Under 2015-2016 tog kommunen fram ett planprogram för att undersöka de planmässiga förutsättningarna för utbyggnad i den östra delen av Ersmark by.

Kommunen har sedan dess ansökt om detaljplaneläggning för komplettering av småhusbebyggelse i de östra delarna där kommunen äger mark. Området är i första hand tänkt för friliggande enbostadshus som ska knytas samman med tidigare småhusområden i närheten.

Arbetet med planläggning påbörjades 2017 och ett flertal frågor och utredningar har genomarbetats. Det föreligger komplicerade markförhållanden i detta område då grundvattennivån ligger väldigt högt, detta gör att åtgärder måste vidtas för att byggnationer ska vara möjliga. Fördelning av småhustomter kan tidigast ske när detaljplanen vunnit laga kraft och vägar byggts ut i området. Men innan en lösning har hittats på grundvattenproblematiken så är det svårt att sätta någon tidsplan. Det kan dröja flera år, om det ens kommer vara möjligt.

Hemsidan uppdateras så snart ytterligare information finns att delge.

Sidan publicerades