Kostnader vid köp av tomt

Förutom själva tomtpriset tillkommer en del andra kostnader i samband med köpet. Därför är det viktigt att kontrollera vad som ingår och vad som inte ingår i själva tomtpriset. Nedan presenteras de vanligaste övriga kostnaderna.

Lagfartskostnader

Lagfart är en officiell registrering av ett förvärv och köp av fast egendom. Kostanden beror på vad du betalar i köpeskilling eller pris för tomten, alternativt tomtens taxeringsvärde. Den är 1,5 procent av köpeskillingen.

Lantmäteri kan svara på frågot om lagfart

Pantbrevskostnader

När du lånar pengar till bostad behövs någon form av säkerhet för lånet. Köper du en fastighet kan du använda den som säkerhet för lånet genom att upplåta så kallad panträtt i fastigheten. Om du inte kan betala dina lån, kan banken kräva att du säljer bostaden och därigenom få tillbaka det utlånade beloppet plus viss ränta. Nya pantbrev kostar 2 procent av pantbrevets belopp i stämpelskatt plus en avgift.

Bygglovskostnader

Bygglov krävs då du ska bygga ett nytt hus, men det kan även krävas marklov för schaktning eller fyllning av marken eller andra typer av lov. För att få bygglov beviljat krävs att vissa kriterier och förutsättningar uppfylls.

Information om olika typer av lov

Nybyggnadskarta

När du ska bygga ett nytt hus behöver du ansöka om bygglov. Nybyggnadskartan är underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas. Giltighetstiden för nybyggnadskartan är sex månader. Tänk på att beställa kartan i god tid eftersom det tar tid att ta fram den.

Kartor vid byggnation

Vatten- och avloppsanslutning

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.vakin.se)

Fjärrvärmeanslutning

Anslutningsavgifter för fjärrvärme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.umeaenergi.se).

Elanslutningar

Anslutningsavgifter för el Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.umeaenergi.se)

Bredband

Det finns olika bredbandslösningar som varierar beroende på var tomten är belägen. Ta med i din kalkyl att anslutningsavgifter kan tillkomma.

Umeå energi är en av flera bredbandsleverantörer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fast telefoni

Det finns olika telefonilösningar som varierar beroende på var tomten är belägen. Ta med i din kalkyl att anslutnings­avgifter kan tillkomma.

Sidan publicerades