Samråd om nya avfallsföreskrifter

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpacknings­avfall. Det nya systemet innebär nya roller för kommuner och producenter.

Enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter gör att producenterna kan återvinna mer avfall, och bidrar i sin tur till en mer resurseffektiv hantering av avfall. Det bidrar också till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar.

Insamling av hushållens förpackningsavfall

Kommunen ges ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, samt för insamling på torg, i parker och på andra populära platser utomhus.

Umeå kommuns gällande föreskrift för avfallshantering behöver därför uppdateras enligt ny lagstiftning. Genom att det är en stor mängd ändringar som föreslås presenteras den gällande föreskriften i jämförelse.

Följande förändringar i förslaget är:

  • Ny definition av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar
  • Uppdaterade definitioner och skrivningar
  • Ny utformning av bilaga 1 som redovisar avfallsslag och dess hantering.

Lämna dina synpunkter

Ta del av den fullständiga handlingen:

Skicka dina synpunkter skriftligt till oss. Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret nedan.
  • Skicka mejl till elin.lindqvist@umea.se
  • Skicka post till Umeå kommun, Strategisk utveckling, 901 84 Umeå

Lämna dina kontaktuppgifter och märk brev och mejl med ärendenummer KS-2023/00533.
Lämna dina synpunkter senast måndag 30 april 2024.Sidan publicerades www.umea.se/samradavfall