Mediestrategiskt arbete

Boktravar

 

Vi bör regelbundet se över vår samling och fråga oss om det biblioteket erbjuder är relevant för våra låntagare/brukare. När vi ser över vårt bestånd gör vi det i relation till alla medietyper, våra uppdrag och vår lagstiftning.

En plan för mediesamlingens innehåll, inköp och urval behövs för en samsyn på bibliotekets bestånd.

  • Vad ska behållas över tid?
  • Vad kan/ska gallras?
  • Vilka prioriteringar ska göras?

Urvalsprocessen innefattar både inköp och gallring. Har biblioteket en utarbetad och dokumenterad medieplan är det ett stöd i det dagliga arbetet. Den bidrar också med viktig kompetensöverföring till nyanställda och beståndsprocessen blir mindre personbunden.

Sidan publicerades