Kompetensdagar för bibliotekspersonal

Spade och grep

Vad kan Sveriges depåbibliotek och lånecentral hjälpa till med?

Sveriges depåbibliotek och lånecentral har ett uppdrag av Kungliga biblioteket att stödja och hjälpa folkbiblioteken vad gäller gallring och mediestrategiskt arbete i stort.

Tillsammans med regionbibliotek eller på förfrågan kan vi ge fortbildning till kommunbibliotekens personal. Innehållet i träffarna baseras på aktuella frågor för kommunbiblioteken och utformas i samråd med beställande bibliotek/region.

Kompetensdag för fjärrlånepersonal

Genom att möta våra användare vill vi bibehålla den höga kompentensen hos bibliotekens medarbetare vad gäller fjärrlånehantering och resursdelning och fånga upp angelägna ämnen och funderingar.

Förslag på innehåll:

  • Kan man fjärrlåna allt?
  • Vi hittar inte boken eller artikeln, vad göra?
  • Att söka tidning- och tidskriftsartiklar
  • Litteratur på andra språk
  • Referensfrågor
  • Trender och tendenser inom medieförsörjningsområdet

Medieplanering och gallring för bibliotekspersonal

Medieplanering, gallringsarbete och strategier för mediesamlingarna är ju inget nytt men är ändå ständigt en balansgång mellan resurser av tid, struktur och praktiskt genomförande.

Förslag på innehåll:

  • Mediestrategiskt arbete som helhet utifrån bibliotekets uppdrag och målgrupper
  • Kom-i-gång med gallringsarbetet. Syfte och mål med gallringsprocessen
  • Gallra med modellen CREW som utgår från Deweysystemet, kriterier och några tumregler


Sidan publicerades