Lästips

Läs mer...

Bibliotekslag 2013:801 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gallra med CREW - riktlinjer för gallring och medieplanering (pdf 2023, länk längst ner på sidan)

FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf)

FN: konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friberg, Zanna, Levande lokalsamling: en metodhandbok från Svedala bibliotek (pdf, länk längst ner på sidan), (2019), Svedala bibliotek

Hibner, Holly and Kelly, Mary, Making a collection count: a holistic approach to library collection management, (Third edition 2023), Chandos publishing, ISBN 9780443153655

Hirschfeldt, Johan, Biblioteken - en femte funktion i den demokratiska rättsstaten (kapitel 3 ur Den femte statsmakten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2017). Kungliga biblioteket. ISBN 978-91-7000-342-4

Holm, Rolf, Medieutveckling och beståndsförnyelse: en praktisk handledning för folkbibliotek. Götabiblioteken som exempel, (2017), Regionbibliotek Östergötland. ISBN 978-91-88151-04-9

Höglund, Anna-Lena och Klingberg, Christer, Strategisk medieplanering för bibliotek, (2001), 1 uppl., Janus. ISBN 9163117568

IFLA/Unescos folkbiblioteksmanifest 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagerskog, Jennifer och Nordmark, Solveig, Blir det fritt fram tappar man ju kanske helt greppet: En kvalitativ studie om beståndsutveckling och bibliotekariers syn på den egna professionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV), 2018

Larson, Jeanette, Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek – CREW Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., (2018), Revidert og utvidget utgava 2018 av Jannicke Røgler. ISBN 978-82-93182-02-3

Lindsköld, Linnéa, Allsidighet och kvalitet – vad betyder det för folkbibliotekens arbete? - Digiteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mason, Amy, Inköpsförslag , Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En kvalitativ studie av hur inköpsförslag hanteras på folkbibliotek. Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolan i Borås. 2022.

Papper, poddar och... Pliktmaterallagstiftning för ett tryggat källmaterial SOU 2021:32 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Reutermo, Victor, Censur på bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., En kvalitativ studie av kontroversiella medier på folkbibliotek. Masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet. 2019. ISSN 1650-4267

Riktlinjer för gallring och medieplanering med utgångspunkt från CREW-modellen (pdf 2020, länk längst ner på sidan)

Sjöberg, Jesper, Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: En analys av JO:s hantering av fyra biblioteksärenden. Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolan i Borås. 2018

Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Söderlind, Åsa & Elf, Gullvor, ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” – en kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf), (2014), Svensk biblioteksförening. ISBN 978-91-976012-4-5

Vnuk, Rebecca, The weeding handbook: a shelf-by-shelf guide, (second edition 2022), ALA Editions, ISBN 9780838937174

Sidan publicerades