CREW – en modell som kan förenkla

Kort introduktion till CREW-metoden

CREWs riktlinjer förenklar gallringen genom en tydlig struktur. Modellen innehåller kriterier som kvalificerar för gallring, till exempel ålder, efterfrågan, slitage och relevans.

Riktlinjerna följer Dewey-klasserna och ett resonemang förs om respektive ämne. Varje enskilt bibliotek bör själv anpassa riktlinjerna utifrån det egna bibliotekets uppdrag, mål och förutsättningar.

Här finns riktlinjerna:

Sidan publicerades