Stadsarkivet

Stadsarkivet i Umeå kommun slutarkiverar kommunens handlingar och utför även annan arkivverksamhet. Välkommen att ta kontakt om du vill forska i eller ta del av äldre kommunala handlingar. För närvarande har vi endast öppet för bokade forskarbesök.

Arkivförteckningar

På stadsarkivet har vi ambitionen att börja publicera förteckningar av arkiv i Nationell arkivdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss om du har frågor om vårt arkivbestånd.

Riksarkivets digitala forskarsal

Sedan 2010 har Stadsarkivet börjat skanna vissa handlingar, bland annat för publicering i Riksarkivets digitala forskarsal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hittills är följande publicerat i Riksarkivets digitala forskarsal:

  • Obbola byarkiv (1729–1928)
  • Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1868–1888 (med vissa luckor)
  • Äldre examenskataloger från Umeå stads folkskolestyrelse, Umeå landskommuns skolstyrelse, Holmsunds köpings folkskolestyrelse, Hörnefors kommuns folkskolestyrelse och Sävars kommuns folkskolestyrelse
  • Huldtska släktarkivets fotografisamling

Stadsarkivets ambition är att fortsätta skanna och publicera examenskataloger från folkskolestyrelsearkiv. Handlingar från andra arkivbildare finns också med i planeringen.

Vet du något om de här bilderna?

14 gamla skolfotografier. Klicka på bilden för att se en pdf med större versioner av dem.

Stadsarkivet önskar hjälp med uppgifter om 14 gamla skolfotografier: namn på personerna på bilderna, skolans eller skolornas namn och årtal för fotografierna.

Meddela gärna uppgifter till stadsarkivets mejl: stadsarkivet@umea.se.

Sidan publicerades www.umea.se/stadsarkivet