träd, skogsstig, solsken

Stadsträd och skog

Umeå kommun förvaltar ungefär 26 000 träd som står längs med gator, på torg och i parker. Året runt arbetar personal med att plantera, vattna, beskära och göra säkerhetsbesiktningar av stadsträden. Umeås stadsträden finns registrerade i en databas där information om träden uppdateras dagligen. Den som är intresserad kan se alla stadsträd i en digital karta där artnamn och planteringsdatum finns angivna.

Riktlinjer för stadsträd

Umeå kommuns riktlinjer för stadsträd informerar om vad som gäller för träd inom detaljplanelagd parkmark samt på allmän platsmark som gator och torg.

Umeå kommun förvaltar även en stor andel skogsträd. Skog som finns i direkt närhet till bebyggelse är ofta detaljplanelagd. Det innebär att skogen sköts med fokus på rekreation och biologisk mångfald. Dessutom bidrar denna skog med att dämpa effekterna av klimatförändringar lokalt. I våra kommunala naturreservat Strömbäck Kont och Grössjön regleras skötsel och nyttjandet enligt speciella föreskrifter.

Riktlinjer för bebyggelsenära skog

Umeå kommuns riktlinjer för bebyggelsenära skog informerar om vad som gäller för träd inom detaljplanelagd naturmark.

Kommunen äger också skog som utgör en markreserv för framtida exploatering, här bedrivs skogsproduktion enligt en skogsbruksplan.

Sidan publicerades