Hygiensk behandling

Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta och där stickande och skärande verktyg används i direktkontakt med hud ska anmälas till miljö- och hälsoskydds­nämnden.

De verksamheter som kan vara aktuella är till exempel akupunktur, tatuering, piercing och fotvård, nagelskulptur, rakkniv eller håltagning med pistol , det vill säga alla verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg i direktkontakt med hud.

Verksamheter med behandlingar där det inte finns risk för blodsmitta och där inga stickande eller skärande verktyg används, som till exempel massage, skönhetsvård och hårvård, behöver inte anmäla sin verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Trots detta så utövar nämnden tillsyn över verksamheten.

Anmälan om verksamhet

Innan en verksamhet, där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta, startar eller ändras krävs att du i god tid lämnar in en fullständig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden ställer vissa krav på hur en lokal för hygienisk behandling ska se ut, samt hur verksamheten ska skötas, för att skydda människors hälsa. Verksamheten får påbörjas sex veckor efter att anmälan har lämnats in eller efter ett beslut av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Nya regler för anmälan om verksamhet/hygienisk behandling

Anmälningsplikten för hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta utvidgades efter 1 juli 2021 till att omfatta även “annan smitta”. Det innebär att alla verksamheter som använder kniv, skalpell, håltagningspistol, stickande eller skärande verktyg i direktkontakt med hud numera är anmälningspliktiga.

Har du redan en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till oss. Du måste alltså anmäla din verksamhet, oavsett om du avser starta den eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Exempel på verksamheter som kan omfattas

  • Nagelsalong/nagelskulptör
  • Frisör (om blad används mot hud)
  • Piercing med håltagningspistol
  • Barberare
  • Även andra verksamheter kan omfattas, vid frågor kontakta miljö- och hälsoskydd.

Varför ska jag anmäla? 

Syftet med anmälan är att uppmärksamma miljö- och hälsoskyddsnämnden på vad man tänker göra och därmed ge nämnden möjlighet att reagera, till exempel avgöra om en lämplig lokal valts. Det är också möjligt att vissa försiktighets­mått eller skyddsåtgärder måste göras för att undvika störningar för människor och miljö.

Avgifter

En timavgift tas ut för handläggning av anmälan.

Länk till anmälningsplikt för verksamheter, avgifter.

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är enligt miljöbalken skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada av till exempel de produkter som används i verksamheten.  

Länk till egenkontroll för lokaler hygienisk behandling

Bygglov/Bygganmälan

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken även behöva bygglov eller bygganmälan. Du bör därför alltid ta kontakt med en bygglovshandläggare i samband med att du tänker öppna, ta över, eller göra ändringar i en lokal.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift på 3 000 kronor (SFS 2012:259) ska betalas av den som påbörjat en verksamhet utan att ha gjort en anmälan till Miljö- och hälsoskydd.

Nyttiga dokument

Kontakt

Angelica Frykholm
miljöinspektör

Amanda Jonsson
miljöinspektör

Barbro Waldenström
miljöinspektör

090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Sidan publicerades